نمایش یک نتیجه

چهار عرق گرم (1 لیتری)

36,900 تومان
یکی از ویژگی های بسیار مهم در بحث عرقیات، ترکیب شدن آنها با هم است؛ گاهی برای درمان موثرتر و سریع تر بیماری ها باید از عرقیات ترکیبی استفاده کنیم. ترکیب عرقیات می تواند عرقیات رو مکمل یکدیگر کند و تاثیر چندین برابری داشته باشد.ما در مجموعه دکتر گلاب ، با شناخت کافی از تمام خواص عرقیات، بهترین عرقیات با طبع بسیار گرم را شناسایی و طبق آزمایش ها و تجربه های گوناگون، هر کدام از عرقیات (مفید برای سیستم گوارشی) را با درصد های منحصر به فرد با هم ترکیب کردیم.