نمایش یک نتیجه

معجون چربی خون (1 لیتری)

42,900 تومان
یکی از ویژگی های بسیار مهم در بحث عرقیات، ترکیب شدن آنها با هم است؛ گاهی برای درمان موثرتر و سریع تر بیماری ها باید از عرقیات ترکیبی استفاده کنیم. ترکیب عرقیات می تواند عرقیات رو مکمل یکدیگر کند و تاثیر چندین برابری داشته باشد.ما در مجموعه دکتر گلاب، با شناخت کافی از تمام خواص عرقیات، بهترین عرقیات موثر در کاهش چربی خون را شناسایی و طبق آزمایش ها و تجربه های گوناگون، هر کدام از عرقیات (مفید در کاهش کلسترول) را با درصد های منحصر به فرد با هم ترکیب کردیم.
فروخته شده:129
باقی مانده:171